Atzabara Lamp

Abans de la seva inauguració, Casa Marles  va convidar a 12 dissenyadors i artistes internacionals per crear atmosferes úniques permanents per a l'espai. Les noves creacions s'havia de fer mitjançant l'ús de mobles antics i es recull i va haver de respondre al context local del centre.

L'entrada anterior anava dedicada a The Mirror Chair, i aquesta per la creació de l'Angelica Sandoval: l'Atzabara Lamp; una làmpara de sostre que juga amb les formes d'un arbust assecat.


0 comentaris: