Furniture Buffet to the Toilet

 Una de les vessants més divertides del Quotidiart és reconvertir el mobiliari: Oferir una altre oportunitat a mobles antics o atrotinats, tot donant-los un nou ús pel qual havien estat creats.

 Marcus Design 


A través de Houzz, BHG, Canton Antiques, This Charming Home i Marcus Design he descobert originals mobles de lavabo, que antigament havien ocupat un lloc al menjador de l'habitatge guardant les estovalles i coberteries.
  Canton Antiques  

L'avantatge d'aquest mobles antics és que acostumen a ser molt resistents. L'inconvenient és que solen ser molt aparatosos, i per tant, per poder-los posar al bany, caldria tenir un espai (a l'excusador) superior al de la majoria d'habitatges d'avui en dia.

Webgrafia:

0 comentaris: