Floren's TV cabinet pallet

S'han moltes les possibilitats que ens donen els palets per transformar-los en mobiliari de la casa. Una d'aquestes ens la mostra la Floren, que utilitza 2 palets invertits com a moble per a la televisió.
Les fotografies han estat fetes amb un smartphone,
i retocades amb l'app Pixlr o'Matic.

Webgrafia:
- Mira i Remena, blog de la Floren.


0 comentaris: